Trang Chủ Danh mục Giáo trình Phật học

Danh mục: Giáo trình Phật học

Giáo Trình Phật Học - 17. Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

Giáo Trình Phật Học – 17. Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 ---o0o--- XVII TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO  MỤC LỤC 1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba...
Giáo Trình Phật Học - 16. Tưởng Niệm Phật, Pháp, Tăng

Giáo Trình Phật Học – 16. Tưởng Niệm Phật, Pháp, Tăng

i) Phát triển tình thương yêu, lòng nhân ái: để xua tan sự Sân hận, ác ý. ii) Sự gớm ghiếc của cơ thể: để xua tan dục vọng. iii) Chánh...
Giáo Trình Phật Học - 15. “Thiền Minh Sát” Của Phật Giáo

Giáo Trình Phật Học – 15. “Thiền Minh Sát” Của Phật Giáo

Trong tiếng Pali, từ 'Vipassana' là danh từ ghép hai từ khác là: “Vi” có nghĩa là “bằng nhiều cách khác nhau” và “passana” có nghĩa là “thấy”. Vì...
Giáo Trình Phật Học - 14. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức: Nhóm Thiền

Giáo Trình Phật Học – 14. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức: Nhóm Thiền

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIV MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN BA: NHÓM THIỀN (BHAVANA) NỘI DUNG Điều Kỳ Diệu Của...
Giáo Trình Phật Học - 13. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức: Nhóm Giới Hạnh

Giáo Trình Phật Học – 13. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức: Nhóm Giới Hạnh

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIII MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN HAI: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA) NỘI DUNG Định Nghĩa...
Giáo Trình Phật Học - 12. Mười Căn Bản Hành Động Công Đức: Nhóm Bố Thí

Giáo Trình Phật Học – 12. Mười Căn Bản Hành Động Công Đức: Nhóm Bố Thí

Bố Thí là từ quen dùng trong nhà Phật, có nguồn gốc là tiếng Hán Việt, đơn giản có nghĩa là: Cho, Tặng GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên...
Giáo Trình Phật Học - 11. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Dẫn Nhập

Giáo Trình Phật Học – 11. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức – Dẫn Nhập

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XI MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC (DASA PUNNA-KIRIYA VATTHU) DẪN NHẬP NỘI DUNG  Những Căn Thiện...
Giáo Trình Phật Học - 10. Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Giáo Trình Phật Học – 10. Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Không làm những điều ác - Hay làm những điều thiện - Giữ tâm luôn trong sạch - Đó là lời Phật dạy. GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên...
Giáo Trình Phật Học - 09. Quy Y Nương Tựa

Giáo Trình Phật Học – 09. Quy Y Nương Tựa

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 IX QUY Y NƯƠNG TỰA NỘI DUNG Ý Nghĩa Nơi Nương Tựa Nguồn Gốc Của Việc Nương Tựa Sự...
Giáo Trình Phật Học - 08. Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất Hiện

Giáo Trình Phật Học – 08. Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất Hiện

Bốn chu kỳ thời gian được phân biệt như sau: * Một Đại Kiếp (maha-kappa), * Một A-tăng-tỳ-Kiếp (asankheyya-kappa), * Một Trung Kiếp (antara-kappa), và * Một Kiếp Sống hay vòng đời hay...
Giáo Trình Phật Học - 07. Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Giáo Trình Phật Học – 07. Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Trong Kinh Đại Sư Tử Hống (Mahasihananda Sutta, Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya, Kinh 130), Đức Phật đã nói về 5 “điểm đến” hay 5 cảnh giới tái sinh (pancagati)....
Giáo Trình Phật Học - 06. Chết & Tái Sinh

Giáo Trình Phật Học – 06. Chết & Tái Sinh

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 VI CHẾT & TÁI SINH NỘI DUNG Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh và Đầu Thai ...
Giáo Trình Phật Học - 05. Quy luật của nghiệp

Giáo Trình Phật Học – 05. Quy luật của nghiệp

Đức Phật trả lời rằng: “Tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của những hành động của mình (kammasaka), là người thừa hưởng của những hành động của...
Giáo Trình Phật Học - 04. Lý duyên khởi

Giáo Trình Phật Học – 04. Lý duyên khởi

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 IV LÝ DUYÊN KHỞI (Paticca Samuppada) NỘI DUNG Quy Luật Duyên Khởi Là Gì? Luật Duyên Khởi...
Giáo Trình Phật Học - 03. Con đường chánh đạo

Giáo Trình Phật Học – 03. Con đường chánh đạo

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 III CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO  NỘI DUNG Diệu Đế Về Con Đường Dẫn Đến Sự Chấm...
Giáo Trình Phật Học - 02. Tứ Diệu Đế

Giáo Trình Phật Học – 02. Tứ Diệu Đế

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 II TỨ DIỆU ĐẾ (Bốn Chân Lý Cao Diệu) MỤC LỤC Tứ Diệu Đế Là Gì? Tại...

Bài mới