Hạt Bụi Vô Thường (sáng tác: Hà Mai Tân)
Trình bày: Đức Tuấn – Hợp xướng: Duy Linh & nhóm Hộ pháp viên – cascadeur: Hồ Hiếu AXN