Người nói dối, tuy nhất thời gạt được người khác nhưng lại mang về cho mình những hậu quả lâu dài.

Hậu quả của nói dối là hiện tại không ai tin tưởng, còn quả báo tương lai là sinh ra trong cuộc đời không bao giờ nói được một lời cho người khác tin. Đó là lý do vì sao mà trong đời, có người nói thì người khác tin, còn có người nói cách mấy, dù là sự thật cũng không ai tin mà còn giễu cợt trên lời nói của mình.

————–

Trích bài giảng: 5 Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia P4 Không Nói Dối
http://phatphapungdung.com/5-nguyen-tac-dao-duc-cua-nguoi-phat-tu-tai-gia-p4-khong-noi-doi-thay-thich-phuoc-tien-23249.html