Hôn Nhân Hạnh Phúc
(A Happy Married Life)
Hòa thượng Sri K. Dhammananda
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

 Mục lục

1. Lời nói đầu
2. Lời giới thiệu
3. Lời bạt

[Phần I]

4. Dẫn nhập

5. Bản chất của tình yêu và lạc thú

Tình yêu
Tình dục
Sự giải thích của Ðức Phật
Lạc thú

[Phần II]

6. Thực tế của đời sống vợ chồng

Các vấn đề
Chia sẻ và tin tưởng
Mù quáng vì tình cảm
Nhu cầu vật chất
Lời khuyên trước khi kết hôn

7. Ý niệm của Phật giáo về hôn nhân

Vai trò của Tôn giáo

[Phần III]

8. Tình trạng khó xử của Tôn giáo

Quyền lợi cá nhân
Nỗi buồn chán sau thời gian kết hôn
Nghi lễ

9. An toàn – Kính trọng và Trách nhiệm

Cảm giác bất ổn
Chồng và vợ
Lời dạy của Ðức Phật cho đôi vợ chồng
Quá khứ
Xã hội hiện đại
Trách nhiệm của cha mẹ
Bổn phận của cha mẹ
Bậc cha mẹ trong xã hội đương đại
Sự kiểm soát của cha mẹ
Ly dị
Trách nhiệm đối với con cái
Quan niệm của Phật giáo

10. Tục lệ đa phu thê hoặc chế độ một vợ, một chồng

11. Kỹ thuật mới

Kế hoạch hóa gia đình
Thụ thai bằng ống nghiệm

12. Giới luật – Ðạo đức

Tình dục trước hôn nhân
Ngoại tình
Thái độ tình dục không đúng đắn

13. Ðông và Tây

14. Ðời sống độc thân

Sống độc thân là gì?
Ý nghĩa của sự sống độc thân
Nếp sống độc thân đi ngược lại trách nhiệm- sự giải thích của Ðức Phật

15. Tóm tắt

Phụ lục – Nguyên tắc giới luật / đạo đức

-ooOoo-

Nguồn: www.budsas.org