Tiết mục: Hợp Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc
Biểu diễn: NSUT Đinh Linh & Ban Nhạc Tre Xanh