Hương Sen (sáng tác: Hà Xuân Hồng)
trình bày: Lương Viết Quang minh họa: nhóm nhạc cụ dân tộc Minh Phát

Hương Sen – Lương Viết Quang
Đánh giá