Lk: Cát Bụi & Một Cõi Đi Về (sáng tác: Trịnh Công Sơn)
trình bày: Lệ Quyên & Guitare vinh tâm