Lk: Tâm Phật (Thơ: Thích Phước Ngọc, Nhạc: Giáng Son) trình bày: Bé Minh Anh
& Đi Lễ Chùa (Nhạc: Nguyễn Tiến Nghĩa, Lời: Man Nâu) trình bày: bé Bảo An
Minh họa: nhóm múa thiếu nhi SISI