“Khi cái chết đến, bao nhiêu của cải vật chất tích góp được từ cả một đời giành giật, đều để lại cho người khác dùng, tội lỗi ác nghiệp riêng mình mang theo.”(1)

Nơi đây gần nghĩa trang.
Hôm qua, có tiếng kinh, tiếng chuông, tiếng trống len trong sương sớm đưa người về đất. Nghe thật lạnh, thật buồn.

loi kinh trong long ban tay 32

Nghe đâu, người vừa mất là một trong những người giàu có và quyền lực nhất vùng. Người đưa đi rất đông.

Làm người giàu nhất ngoài nghĩa trang cũng không ý nghĩa gì, không to lớn hơn một hạt cát hạt bụi. Làm người quyền lực nhất ngoài nghĩa trang cũng không mạnh bằng một sợi cỏ dại.

“Đời người như gió qua”.

Có những điều tưởng là sắt là đá, một ngày, hoá ra chỉ như vệt nắng phai..

Nghĩa trang mỗi ngày một rộng thêm ra, cưu mang đủ phận người; kẻ giàu, người nghèo, kẻ cô, người thế… nhưng kẻ mạnh nhất nơi đây, muôn đời nay, luôn là lũ cỏ dại.


Vô Thường

_______________
[1] Nguyên Hán văn: 積聚無止足,彼於命終時,皆為他所有。Dòng 8, 9, khung thứ ba, trang 477, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。