“Mọi thứ đều vô thường, sinh rồi diệt, thành rồi hoại, đến rồi đi. Sinh rồi không diệt, thành rồi không hoại, đến rồi không đi là điều thế gian chưa bao giờ có”.(1)

Sinh rồi diệt, thành rồi hoại, đến rồi đi.
Phải chứng kiến bao nhiêu lần sinh diệt, phải đối diện bao nhiêu cuộc bể dâu, phải đi qua bao nhiêu lần chia ly người ta mới nhận ra được điều này, một điều bình thường của cuộc sống?

loi kinh trong long ban tay 51

Có khi phải mất cả đời người, chỉ để nhìn thấy một điều bình thường của cuộc sống, để có thể sống một ngày bình thường không oán than.

Biết thành rồi sẽ hoại, biết đến rồi sẽ đi, biết niềm vui sẽ mất, biết nỗi buồn sẽ qua, nhưng có khi phải mất cả đời người mới có thể bình thản chấp nhận nhìn niềm vui vơi đi, bình thản nhìn nỗi buồn phai nhạt, để sống một ngày thật nhẹ giữa nhân gian bể dâu.

Sinh rồi không diệt, thành rồi không hoại, là điều thế gian chưa bao giờ có; nhưng thế gian luôn có những người vì chuyện sinh diệt mà bất an cả đời.

Vô Thường
_______________
[1] 諸法有無常,生滅即隨轉,有生無滅者,三界何曾見!dòng 26, 27, khung thứ nhất, trang 462, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。