ST: Chúc Linh, BD: Phạm Tuyết Nhung, Phạm Thiên Ngân & Nhóm Múa Sắc Màu.
DIỆU ÂM HOẰNG PHÁP 8

Đánh giá