Khi thiền sư Banzan đang đi ngang một khu chợ, thiền sư nghe một mẩu đối thoại giữa anh hàng thịt và khách hàng.

“Cho tôi miếng thịt ngon nhất anh có,” người khách hàng nói.

“Trong tiệm tôi mọi thứ đều nhất,” anh hàng thịt trả lời. “Chị chẳng tìm ở đây được miếng thịt nào mà không nhất.”

Nghe những lời này, Banzan tức thì giác ngộ.

Bình:
“Mọi thứ đều nhất” tức là tâm không phân biệt. Đó là tâm “xả” (upekkha), tâm không phân biệt, trong tứ vô lượng tâm—từ bi hỉ xả.

Tất cả mọi sự đều như mộng huyễn bào ảnh (Kinh Kim Cang: Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh). Và tất cả mọi sự cũng đều là Không (Bát Nhã Tâm kinh: Chư pháp giai không).

Tất cả chúng sinh đều như nhau—đều là Phật đang thành, đều sẽ là Phật.

(Trần Đình Hoành)