Tiết mục Múa: Bốn Phương Hội Tụ
Biên đạo múa: Diệu Quý
Nhạc: Lê Tú
Biểu diễn: Ban văn nghệ chùa Vạn Thọ – Quận 1