http://youtu.be/F3gAWj-6HR8

00:00 Ăn Trong Chánh Niệm-Hạnh Nguyên
01:52 Bàn Tay Yêu Thương-Mỹ Dung
02:36 Bây Giờ – Ở Đây-Mỹ Dung
04:30 Bên Ánh Lửa Hồng-Quế Anh
06:33 Bước Xây Đời-Tuấn Huy
09:03 Chùa Em-Hạnh Nguyên
11:52 Con Xin Nguyện-Quế Anh
12:49 Cùng Hát-Tuấn Huy
14:05 Đại Hiếu Mục Kiền Liên-Hạnh Nguyên
16:51 Đạo Lớn-Hạnh Nguyên
18:30 Đất Là Mẹ-Mỹ Dung
20:15 Đêm Nay Trung Thu-Mai Thảo
22:35 Đến Phật Đài-Tuấn Huy
24:09 Đi Hết Con Đường-Tuấn Huy
26:49 Đoán Sen-Mỹ Dung
28:29 Đời Áo Lam-Quế Anh
30:38 Đời Sẽ Thảnh Thơi-Tuấn Huy
31:43 Đừng Chần Chờ-Tuấn Huy
34:10 Đời Vui Oanh Vũ-Tuấn Huy
35:28 Em Yêu Việt Nam-Quế Anh
37:30 Giữ Lấy Đạo Thiêng-Tuấn Huy
38:41 Hạt Giống Bồ Đề-Hạnh Nguyên
40:44 Hãy Hát-Tuấn Huy
42:10 Hoa Tâm-Mỹ Dung
43:28 Học Tiếng Yêu Thương-Mai Thảo
45:57 Huy Hiệu Hoa Sen-Tuấn Huy
48:00 Kiên Trì-Tuấn Huy
50:04 Lắng Nghe-Tuấn Huy
52:23 Lên Núi-Hạnh Nguyên
54:42 Lời Kinh Vu Lan-Mỹ Dung