http://youtu.be/_hdVrOcaizY

00:00 Chuỗi thời gian-Quang Minh
04:56 Dòng sông tĩnh lặng-Hạnh Nguyên
09:29 Lá rụng-Ngân Huệ
13:40 Quét chùa-Vân Khánh
18:06 Mưa rơi-Thùy Trang
22:03 Thăm hòn non bộ-Thụy Long
26:38 Thiền hành-Quang Hà
30:17 Thì ra-Xuân Phú
34:47 Tỉnh giấc-Đông Quân
38:25 Tĩnh lặng-Mai Hậu
43:01 Tùy duyên-Hồng Vân
46:48 Vô ngại-Khắc Dũng
50:58 Vọng Vô Tâm Thể- Ngân Huệ
55:15 Đạo Đời Mênh Mông- Quách Tuấn Du
59:26 Hương Bình Minh- Đăng Minh
1:03:43 Dịu Dàng- Trang Mỹ Dung
1:08:27 Tịch Diệt- Thiên Hùng
1:12:48 Mở Lối Vô Hành- Quỳnh Giang
1:16:40 Giây Phút Bình Yên- Lâm Minh Chi
1:21:12 Thảnh Thơi Dạo Cõi Phù Trần- Hạnh Nguyên
1:26:37 Lối Mòn Vạn Kỷ- Đông Quân
1:31:01 Kiếp Hành Hương- Phi Thúy Hạnh
1:35:49 Độc ẩm nhất điểm trà- Sỹ Luân
1:40:43 Đậm Đà- Bích Phượng

Bài liên quan