Những ca khúc Phật giáo hay nhất của Quỳnh Giang
0:00 Hợp nhất -Quỳnh Giang
4:21 Khi Thầy đi xa-Quỳnh Giang
8:56 Mái chùa con yêu -Quỳnh Giang
13:02 Màu hoa cài áo-Quỳnh Giang
18:25 Ngưỡng vọng Phật Đà-Quỳnh Giang
22:41 Tình cha-Quỳnh Giang
27:31 Trầm hương đốt – Quỳnh Giang
30:23 Xin hãy cùng tôi -Quỳnh Giang

Những ca khúc Phật giáo hay nhất của Quỳnh Giang
4 (80%) 3 vote[s]