Nhạc Phật giáo: Niệm Phật
Sáng tác: Giác An
Biểu diễn: Đơn ca chùa Phước Hải – Quận 10