Trang Chủ Danh mục Chú Đại Bi tiếng Phạn

Danh mục: Chú Đại Bi tiếng Phạn

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Kính mời quý vị xem video hướng dẫn tụng bản Chú Đại Bi Tiếng Phạn
kinh luat luan 38

Chú Đại Bi tiếng Phạn

MA HA KA RU NA ĐA RA NI (phiên âm Phạn - Việt) https://youtu.be/70obKm1xOVE Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da,...

Xem Nhiều