Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ Tập 2

Danh mục: Kinh Trung Bộ Tập 2

kinh luat luan 28

Kinh Trung Bộ 100 – Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Ða-na-xa-ni) trú ở...
kinh luat luan 20

Kinh Trung Bộ 99 – Kinh Subha (Subha sutta)

99. Kinh Subha (Subha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha...
kinh luat luan 36

Kinh Trung Bộ 98 – Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu...
phap bao 3

Kinh Trung Bộ 97 – Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 96 – Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi...
phap bao 14

Kinh Trung Bộ 95 – Kinh Cankì (Cankì sutta)

95. Kinh Cankì (Cankì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng...
phap bao 9

Kinh Trung Bộ 94 – Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi có một vài...
kinh luat luan 30

Kinh Trung Bộ 93 – Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ...
phap bao 8

Kinh Trung Bộ 92 – Kinh Sela (Sela sutta)

92. Kinh Sela (Sela sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, và đi đến...
phap bao 14

Kinh Trung Bộ 91 – Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Brahmayu trú tại...
kinh luat luan 3

Kinh Trung Bộ 90 – Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala đi đến Ujunna có...
kinh luat luan 31

Kinh Trung Bộ 89 – Kinh Pháp Trang Nghiêm (Dhammacetiya sutta)

89. Kinh Pháp Trang Nghiêm (Dhammacetiya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka (Thích-ca). Medalumpa là một thị trấn của dân chúng Sakka. Lúc bấy giờ,...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 88 – Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y,...
kinh luat luan 20

Kinh Trung Bộ 87 – Kinh Ái Sanh (Piyajàtika sutta)

87. Kinh Ái Sanh (Piyajàtika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ con một của một...
phap bao 13

Kinh Trung Bộ 86 – Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc...
kinh luat luan 23

Kinh Trung Bộ 85 – Kinh Vương Tử Bồ Đề (Bodhirajàkumàra sutta)

85. Kinh Vương Tử Bồ Đề (Bodhirajàkumàra sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại Sunsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, vương tử...
kinh luat luan 31

Kinh Trung Bộ 84 – Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe như sau: "Sa-môn Mahakaccana trú ở...
kinh luat luan 33

Kinh Trung Bộ 83 – Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng Makhadevamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả...
kinh luat luan 9

Kinh Trung Bộ 82 – Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị trấn của...
kinh luat luan 39

Kinh Trung Bộ 81 – Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến...

Xem Nhiều