Trang Chủ Danh mục Nguyên Hiển

Danh mục: Nguyên Hiển

phap bao 1

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang Kim Cang Kinh Giải Nghĩa Đường Huệ Năng Giải Nghĩa Bản Việt dịch của Nguyên Hiển *** Kinh Kim Cương lấy vô tướng làm tông, vô trụ làm thể, diệu...
kinh luat luan 10

Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Hiển. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Bài mới

Xem nhiều