Trang Chủ Danh mục Quảng Lượng – Lý Hồng Nhựt

Danh mục: Quảng Lượng – Lý Hồng Nhựt

kinh luat luan 23

Kinh Bố Thí Thức Ăn Được Năm Phước Báo

Phật Thuyết Thực Thí Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh Việt dịch: Quảng Lượng - Lý Hồng Nhựt Nghe như vầy: một thuở đức Phật( Thích Ca), ở tại nước Xá Vệ...
kinh luat luan 27

Kinh Ngũ Uẩn Giai Không

Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch (1) của Quảng Lượng - Lý Hồng Nhựt Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh *** Kinh Năm Uẩn (kết...

Xem Nhiều