Trang Chủ Danh mục Thích Đạo Tâm

Danh mục: Thích Đạo Tâm

kinh luat luan 7

Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
kinh luat luan 36

Ngữ Lục Của Thiền Sư Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
kinh luat luan 4

Ngữ Lục Của Thiền Sư Quân Châu Động Sơn Ngộ Bổn

Nhựt Bổn Huệ ấn hiệu. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
phap bao 7

Ngữ Lục Của Thiền Sư Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm

Xem Nhiều