Trang Chủ Danh mục Thích Đồng Tiến

Danh mục: Thích Đồng Tiến

kinh luat luan 26

Kinh Phật Dạy Về Đối Trị Bệnh Tật

Ngô Trúc Luật Diễm Cộng Chi Việt dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Đồng Tiến. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Hùng
kinh luat luan 18

Chú Giải Tác Phẩm Đông Hải Nhược

Đường Liễu Tử Hậu Trước, Thanh Thật Hiền Giải. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến
kinh luat luan 31

Nghi Thức Hiến Cúng Vu Lan

Tống Nguyên Chiếu Trùng Tập. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến
kinh luat luan 27

Tông Chỉ Phái Lâm Tế

Tông Chỉ Phái Lâm Tế Tống Huệ Hồng Soạn Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến - Thích Chúc Hiền *** Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu dạy chúng rằng: Bậc thánh xưa nói: Một...
kinh luat luan 18

Giải Nghi Thiền Tông

Nguyên Trí Triệt thuật. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến - Thích Chúc Hiền
kinh luat luan 23

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Đồng Tiến

Xem Nhiều