Trang Chủ Danh mục Thích Giác Quả

Danh mục: Thích Giác Quả

kinh luat luan 34

Kinh Kiến Chánh

Việt dịch 1: Thích Giác Quả. Việt dịch 2: Thích Trí Đức. Việt dịch 3: Thích Nguyên Lộc. Việt dịch 4: Thích Trí Hải
phap bao 8

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Giác Quả

Xem Nhiều