Trang Chủ Danh mục Thích Hằng Đạt

Danh mục: Thích Hằng Đạt

phap bao 13

Kinh Vô Thường

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Hằng Đạt. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận Bản Việt dịch (3) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 3

Kinh Cư sĩ Tịnh Ý Thưa Hỏi

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Hằng Đạt
phap bao 3

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa, Việt dịch: Thích Hằng Đạt

Bài mới

Xem nhiều