Trang Chủ Danh mục Thích Hồng Nhơn

Danh mục: Thích Hồng Nhơn

kinh luat luan 20

An Lạc Tập

Đường Đạo Xước soạn. Bản Việt dịch (1) của Thích Hồng Nhơn. Bản Việt dịch (2) của Như Hòa
phap bao 1

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Minh Diệu Hiệp tập. Bản Việt dịch (1) của Thích Hồng Nhơn. Bản Việt dịch (2) của Minh Chánh
kinh luat luan 13

Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn. Việt dịch 1: Thích Bửu Hà. Việt dịch 2: Thích Nhất Chân. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
kinh luat luan 7

Phương Pháp Niệm Phật

Đường Đạo Cảnh. Thiện Đạo Cộng tập. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn
kinh luat luan 21

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận

Đường Phi Tích soạn. Việt dịch 1: Định Huệ. Việt dịch 2: Tịnh Sĩ. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
phap bao 4

Luận Về Tịnh Độ Sanh, Vô Sanh

Minh Truyện Đăng soạn. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn

Bài mới

Xem nhiều