Trang Chủ Danh mục Thích Huyền Vi

Danh mục: Thích Huyền Vi

kinh luat luan 4

Giảng Giải Kinh Viên Giác

Minh Đức Thanh Giải. Bản Việt dịch của Thích Huyền Vi
kinh luat luan 25

Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Huyền Vi

Xem Nhiều