Trang Chủ Danh mục Thích Mãn Giác

Danh mục: Thích Mãn Giác

kinh luat luan 28

Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch

Tống Trọng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình xướng. Bản Việt dịch của Thích Mãn Giác
kinh luat luan 8

Kinh Pháp Bảo Đàn (Đôn Hoàng)

Đường Pháp Hải tập. Bản Việt dịch của Thích Mãn Giác

Bài mới

Xem nhiều