Trang Chủ Danh mục Thích Minh Lễ

Danh mục: Thích Minh Lễ

kinh luat luan 10

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Minh Lễ dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Thích Minh Lễ
kinh luat luan 6

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới

Việt dịch 1: Thích Minh Lễ, Việt dịch 2: Nguyên Thuận, Việt dịch 3: Thích Nữ Như Phúc
phap bao 7

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Lương Mạn Đà La Tiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Minh Lễ

Xem Nhiều