Trang Chủ Danh mục Thích Nhật Từ

Danh mục: Thích Nhật Từ

kinh luat luan 40

Kinh Na-Tiên Đàm Đạo

TT Thích Nhật Từ dịch
phap bao 13

Kinh A Di Đà

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Thích Nhật Từ. Việt dịch 4: Thích Trí Tịnh

Bài mới

Xem nhiều