Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Như Tuyết

Danh mục: Thích Nữ Như Tuyết

phap bao 4

Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch 1: Thích Nữ Như Tuyết, Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Hiền, Việt dịch 3: Huyền Thanh
kinh luat luan 36

Kinh Đức Phật Nói Về Hương Giới Đức

Phật Thuyết Giới Đức Hương Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Nữ Như Tuyết Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh *** Kinh Đức Phật Nói...

Bài mới

Xem nhiều