Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Viên Thắng

Danh mục: Thích Nữ Viên Thắng

phap bao 14

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Viên Thắng

Bài mới

Xem nhiều