Trang Chủ Danh mục Thích Thiền Tâm

Danh mục: Thích Thiền Tâm

kinh luat luan 41

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Phật Đà Ba Lợi dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 12

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 16

Những Nghi Vấn Về Pháp Môn Tịnh Độ

Nguyên Thiên Như Tắc Trước. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm
kinh luat luan 33

Luận Tịnh Độ Thập Nghi

Tùy Trí ỷ Thuyết. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm
kinh luat luan 19

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Thiền Tâm dịch

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Khuyết danh Việt dịch: Thích Thiền Tâm *** QUYỂN THƯỢNG Như thế tôi nghe : Một thời Đức Phật ở tại...

Xem Nhiều