Trang Chủ Danh mục Tịnh Sĩ

Danh mục: Tịnh Sĩ

kinh luat luan 21

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận

Đường Phi Tích soạn. Việt dịch 1: Định Huệ. Việt dịch 2: Tịnh Sĩ. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
kinh luat luan 20

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ

Bài mới

Xem nhiều