Quy Kính Phật Đà (Lời: Thích Nữ Nhuận Hải, Nhạc: Giác An)
trình bày: Dương Quốc Hưng- minh họa: vũ đoàn ngôi sao

Quy Kính Phật Đà – Dương Quốc Hưng
5 (100%) 1 vote