22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Tác giả: Al Ries, Jack Trout

Sự thành công trong kinh doanh hay của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào cách tiến hành công tác Marketing. Một chương trình Marketing hiệu quả không phải chỉ cần đựơc lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn tài chính thuận lợi mà còn phải tuân theo những qui luật Marketing. Cuốn sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing trình bày những qui luật cơ bản có khả năng chi phối , quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh. Đây cũng là công trình tâm huyết của hai tác giả Al Ries và Jack Trout với nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Những quy luật này mang giá trị thực tiễn cao, dễ nắm bắt, vận dụng và nhanh chóng đưa bạn đến thành công và toả sáng trong vai trò là một nhà Marketing hiệu quả.


  Sách nói khác:

 • Hiệu Ứng Wal Mart – Charles Fishman - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Thương Lượng Bất Kỳ Ai – Mạnh Chiêu Xuân - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Donald Trump Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản – George H.Ross - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ – Adam Khoo - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Người Bán Hàng Một Phút – Spencer Johnson - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Túi Khôn - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ – Steven K. Scott - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Mặt Phải – Adam J Jackson - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Tỷ Phú Lý Gia Thành Và Bí Quyết Kinh Doanh - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc – Michael Maloney - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Kỷ Nguyên Hỗn Loạn – Alan Greenspan - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Bạn Trẻ 8x Làm Giàu – Nguyễn Đình Nhơn - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Giải Mã Kinh Tế Trung Quốc – Gregory C. Chow - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Vị Giám Đốc Một Phút – Bí Quyết Áp Dụng Để Thành Công - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Tôi Đã Làm Giàu Như Thế – Donald Trump - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Hiệu Ứng Facebook Và Cuộc Cách Mạng Toàn Cầu Của Mạng Xã Hội – David Kirkpatrick - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Thành Công Không Còn Là Bí Mật – Noah St. John - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • 999 Bí Quyết Vàng Trong Kinh Doanh - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống
 • Sức Mạnh Của Tập Trung – Jack Canfield - Sách nói Kỹ Năng Cuộc Sống