Bàn Có Năm Chỗ Ngồi – Nguyễn Nhật Ánh

5685

Bàn Có Năm Chỗ Ngồi

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

NXB Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Nguyễn Minh Lộc

Thế rồi, theo như thông lệ hàng năm, sau những tuần đầu dành cho việc ổn định lớp, nhà trường phát động phong trào xây dựng đôi bạn cùng tiến, mở đầu một quá trình thi đua thật sự. Mỗi năm, cứ đến dịp này, lớp tôi xôn xao cả lên. Về việc chọn bạn học chung bao giờ cũng gây ra lắm tranh cãi . Thường thì giáo viên chủ nhiệm chia số học sinh trong lớp ra làm bốn loại trên bảng: giỏi, khá, trung bình, yếu, căn cứ vào bản xếp loại cuối năm học trước.