Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 
 
Giọng đọc: Minh Hoàng