Hòn Đảo Cá Heo Xanh

Tác giả: Scott O’dell

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Tường Vy