Chuyến Tàu Nhật Thực

Tác giả: Đinh Phương 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: An Đồng