Vượt Qua Thử Thách Đầu Đời – Jack Canfield & Mark Victor Hansen

Vượt Qua Thử Thách Đầu Đời Tác giả: Jack Canfield-Mark Victor Hansen Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Lê Như Quỳnh 

Vượt Qua Chính Mình – Steve Young

Vượt Qua Chính Mình Tác giả: Steve Young Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2003 Giọng đọc: Quỳnh Giang 

Về – Tôn Thất Nguyễn Thiêm

Về Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm   Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Liên Xuyến 

Tuổi Trẻ Không Bao Giờ Quay Lại

Tuổi Trẻ Không Bao Giờ Quay Lại  Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Phạm Hùng 

Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên – Robin S. Sharma

Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên  Tác giả: Robin S. Sharma Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành Giọng đọc: Phương Anh 

Tìm Lại Bình Yên

Tìm Lại Bình Yên Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Phạm Thái 

Thức Tỉnh Mục Đích Sống – Eckhart Tolle

Thức Tỉnh Mục Đích Sống  Tác giả: Eckhart Tolle Nhà Xuất Bản Tổng Hợp ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương 

Thiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm Màu – Jack Canfield

Thiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm Màu  Tác giả: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Steve Zikman Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Thanh Trúc 

Thêm Chút Khôn Khéo Cho Đời Hanh Thông – Xuân Nguyễn

Thêm Chút Khôn Khéo Cho Đời Hanh Thông  Tác giả: Xuân Nguyễn (tuyển chọn) Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Bình Minh 

Tay Trong Tay – Hương Lan

Tay Trong Tay Tác giả: Hương Lan tuyển dịch  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thùy Khanh 

Thất Bại Để Thành Công

Thất Bại Để Thành Công Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Thế Giới và Công ty Sách Sài Gòn ấn hành Giọng đọc: Phương Anh 

Sứ Mệnh Yêu Thương – Roger Cole

Sứ Mệnh Yêu Thương Tác giả: Roger Cole Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Minh Hoàng 

Sức Mạnh Tình Bạn – Alan Loy Mcginnis

Sức Mạnh Tình Bạn Tác giả: Alan Loy Mcginnis Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Uyên Minh 

Sức Mạnh Chữa Lành Của Sự Tử Tế – Lại Hoàng Hà

Sức Mạnh Chữa Lành Của Sự Tử Tế Tác giả: Lại Hoàng Hà tuyển chọn và biên dịch Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hồng Hà 

Sống Với Niềm Vui Mỗi Ngày – Carolyn Hobbs

Sống Với Niềm Vui Mỗi Ngày  Tác giả: Carolyn Hobbs Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phương Anh 

Nghe nhiều