Lẽ Được Mất

Tác giả: Lya Luft

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Lê Như Quỳnh