Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng 

Tác giả: Eckhart Tolle

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương