Sáng Tạo Bừng Cháy Sức Mạnh Bên Trong 

Tác giả: Osho

Nhà Xuất Bản Thế Giới ấn hành

Giọng đọc: Thiên Ân