Những Bài Học Về Lòng Can Đảm

Tác giả: Thu Sao, Khôi Nguyên tổng hợp và biên dịch

Nhà Xuất Bản Từ Điển Bách Khoa ấn hành

Giọng đọc: Việt Hằng