Những Bài Học Về Tình Bạn Và Lòng Trung Thành

Tác giả: Thu Sao, Khôi Nguyên tổng hợp và biên dịch

Nhà Xuất Bản Từ Điển Bách Khoa ấn hành

Giọng đọc: Đồng Linh