Rèn Nghị Lực Để Lập Thân 

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê 

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng