Thanh Dạ Văn Chung

645

Thanh Dạ Văn Chung

Tác giả: Thu Giang – Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản: Trẻ ấn hành .
Người đọc: Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN

Tác phẩm Thanh Dạ Văn Chung trình bày quan điểm học thuật Lão Trang cũng như triết học phương Đông của tác giả. Những khái niệm tốt xấu, họa phúc, hạnh phúc khổ đau, chung riêng được tác giả trình bày cô đọng với ngôn ngữ thuần chất nam bộ xưa.