Toàn Chân Triết Luận

1137

Toàn Chân Triết Luận

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản: Trẻ ấn hành .
Người đọc: Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN

Cuốn sách thể hiện những quan niệm triết học về vũ trụ, nhân sinh con người như tốt xấu, họa phúc, giàu nghèo dưới cái nhìn của Đạo học Đông phương.

Sách trình bày các nội dung như: Sơ luận về quan niệm Đạo, quan niệm về con người, vạn vật, những vấn đề về nhân sinh, phân biệt hành vi bản ngã và nhân tính, nhân đạo và thiên đạo, tương quan và tuyệt đối, bản ngã biện chứng…