Truyện Cổ Hàn Quốc – Ahn Kyong Hwan

5934

Truyện Cổ Hàn Quốc

Tác giả: Ahn Kyong Hwan

Tập hợp 13 câu chuyện cổ tích tiêu biểu nhất của Hàn Quốc, hy vọng sẽ mang đến cho độc giả Việt Nam những ước mơ chung của con người trên thế giới…